Inhoudsopgave: WW(C)W?

Globalisering als uitdaging voor kerk en theologie
Redactioneel 7
De kerk verschiet van kleur. Wat nu?
Frans Wijsen
9
Mondiaal christendom: netwerken en doelstellingen
Jan A. B. Jongeneel
16
Waarden, normen en geloof
Mecheld Jansen
20
Ik vind je leuk
Wouter Colpaert
23
En Jezus verandert met hen...
Over de hertaling van Jezus in een tijd van globalisering
Herman Wiersinga
24
Globalisering en biografie
Beschouwingen over de mogelijlkheid van een narratieve theologie in een mondiaal netwerk
Lucien van Liere
28
Globalisering: ontwikkelingshulp in eigen land
Bertha van Knippenberg-van den Berg
36
World Christendom, HIV en Aids in Afrika
Jaap Breetvelt
38
Tot aan de uiteinden der aarde
Een evangelisch perspectief op ‘Global Christianity’
Jaap Haasnoot
44
Wereld Wijd Christelijk Netwerk bestaat niet
Paul van Ommen
49
Boekbespreking: Lucien van Liere - Geweld, genade en oordeel
Jilles de Klerk
52
Personalia 56
Bestelinformatie 57